NevSnov

 

Nevsnov je programska oprema, ki je v prvi vrsti namenjena silam za zaščito, reševanje in pomoč, lahko pa tudi drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemičnimi snovmi, pa naj bo to pri ravnanju z njimi ali pri ukrepanju ob nesrečah in izobraževanju.

Programska oprema je na voljo v obliki spletne aplikacije ali mobilne aplikacije, ki deluje na napravah z operacijskim sistemom Android in iOS. Na voljo je tudi aplikacija, ki deluje na operacijskem sistemu Windows (UWP).

Računalniško aplikacijo NevSnov smo izdelali s sodelovanjem z Upravo RS za zaščito in reševanje.

Najdena nevarna kemična snov je opisana na štirih nivojih:

 1. pregled nevarnih kemičnih snovi
  • osnovni podatki o kemični snovi z oznakami, opisi in simboli
 2. ukrepi
  • potrebni ukrepi ob nesreči z nevarno kemično snovjo,
  • ukrepi za varnost ljudi,
  • ukrepi pri požaru,
  • ukrepi prve pomoči ponesrečencu,
 3. tehnični podatki
  • fizikalno kemijske lastnosti kemične snovi,
  • nevarnostni diamant z razlago,
  • nevarnost za vode – WGK z razlago,
  • standardna opozorila ‘R’ (stavki ‘R’) z razlago,
  • standardna obvestila ‘S’ (stavki ‘S’) z razlago,
 4. info
  • dodatne informacije o kemični snovi, ki jih lahko doda uporabnik podatkovne zbirke nevarnih kemičnih snovi.