BioAgensi

Računalniško bazo za podporo obrambi proti bioterorizmu smo izdelali v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani.

Računalniška baza za podporo obrambi proti bioterorizmu vsebuje posamezne biološke agense opisane glede na možnosti in oblike napada, epidemiološke in klinične značilnosti povzročitelja, mikrobiološki dokaz agensa, zdravljenje obolelih, morebitno kemoprofilakso in druge preventivne ukrepe ter dekontaminacijo, ter potencialna žarišča po svetu za posamezne agense.


Kemklas d.o.o. – ☏ 040 887731